Mūsu Rekvizīti
-SIA "CBT Birojs"
-Vien. reģ. Nr.40103595324
-PVN Nr. LV40103595324
-Jur. adrese: Briņģu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1058
-Banka: AS "Swedbank"
-Kods: HABALV22
-Konts: LV71HABA0551034408907